Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

newbeginning
3220 5342 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaplugss plugss
newbeginning
newbeginning
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
newbeginning
1212 057b
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadobby dobby
newbeginning
Reposted frombluuu bluuu viadobby dobby
newbeginning
Reposted fromshakeme shakeme viabigevilgrin00 bigevilgrin00
newbeginning
Reposted fromshakeme shakeme
newbeginning
7702 06db
Reposted fromLittleJack LittleJack viabigevilgrin00 bigevilgrin00
newbeginning
0198 7e31 500
Reposted fromkotowate kotowate viabigevilgrin00 bigevilgrin00
newbeginning
Reposted fromshakeme shakeme viabigevilgrin00 bigevilgrin00
newbeginning
newbeginning
newbeginning
1964 7367
Reposted fromkarahippie karahippie viaplugss plugss
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaplugss plugss

January 05 2018

newbeginning
newbeginning
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viamyszkaminnie myszkaminnie
newbeginning
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
newbeginning
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
newbeginning
5215 dae0 500
Reposted frommyrla myrla viamyszkaminnie myszkaminnie
newbeginning
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl