Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

newbeginning
0027 d828
Reposted fromRowena Rowena viamyszkaminnie myszkaminnie

October 24 2018

newbeginning
3520 fded 500
newbeginning
Reposted fromshakeme shakeme

October 16 2018

newbeginning
Kiedyś byłam dziewczyną, która uwielbiała chodzić do lasu, zatapiać się w książkach i kochała się w ludziach. Która piła dziennie hektolitry herbaty, a najgorsze smutki zaśpiewywała na koncertach. Gdzie są te wszystkie rzeczy, które dawały mi tyle szczęścia? 

I dlaczego pozwoliłam sobie je odłożyć na bok jakby nie byly ultraważne?

-littlehope
Reposted byBrewOfLongingnergo

June 28 2018

newbeginning
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
newbeginning
9477 7735
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolls503 olls503
newbeginning
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolls503 olls503

June 27 2018

newbeginning
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee viaidosk8 idosk8

May 29 2018

newbeginning
2629 9ebe 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamyszkaminnie myszkaminnie

May 06 2018

newbeginning
Może to głupie, ale czasem coś się udaje tylko dlatego, że wierzysz, że się uda. To chyba najlepsza definicja wiary, jaką znam.
— Stephen K.
Reposted fromlavendowy lavendowy viadobby dobby

April 23 2018

newbeginning
7082 d536 500
Reposted fromseaweed seaweed viazwariowalam zwariowalam

April 21 2018

4676 0140
newbeginning
6722 2a0f
Reposted from4777727772 4777727772 viaadriannak adriannak
newbeginning
3293 cb66 500
newbeginning
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
newbeginning
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
newbeginning
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
newbeginning
0289 102e
Reposted fromursa-major ursa-major viazagrobela zagrobela

April 19 2018

newbeginning
newbeginning
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaNataly Nataly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl