Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

newbeginning
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viatobecontinued tobecontinued

May 20 2017

newbeginning
0759 8d47
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaplugss plugss
5271 8597 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaplugss plugss
newbeginning
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaplugss plugss
1357 2ac7 500
Reposted fromamatore amatore viarudgierd rudgierd

May 19 2017

newbeginning
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viaidosk8 idosk8
5964 7084 500
2710 b859
Reposted fromsokkaswift sokkaswift viadivi divi

May 18 2017

newbeginning

May 17 2017

newbeginning
Reposted fromconchiglia conchiglia viawordshurt wordshurt
newbeginning
0397 8d18 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
newbeginning
0381 896b 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
newbeginning
6262 9d62 500
Reposted fromsarazation sarazation viazagrobela zagrobela
newbeginning
Reposted fromkrzysk krzysk
newbeginning
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
newbeginning
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viatobecontinued tobecontinued
newbeginning
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viadivi divi
newbeginning
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viadivi divi
newbeginning

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viadivi divi
newbeginning
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl