Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

newbeginning
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viadobby dobby
newbeginning
8084 e5aa
Reposted fromoutoflove outoflove viamyszkaminnie myszkaminnie
newbeginning
newbeginning
Reposted fromfascinating fascinating viamyszkaminnie myszkaminnie
newbeginning
Reposted fromfascinating fascinating viamyszkaminnie myszkaminnie
newbeginning
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viabalbina balbina
newbeginning
8820 bc66
Reposted fromchangecolour changecolour viabalbina balbina
newbeginning
newbeginning
newbeginning
newbeginning

September 29 2017

Widzisz jaka ona jest? Będzie Ci opowiadała o wszystkich z największymi szczegółami, tylko nie o sobie. Ma taki mechanizm obronny. Tak jakby nie miała własnego życia. Jakby jej życie było nieistotne.
— (via dziurywniebie)
Reposted fromkostuchna kostuchna
newbeginning
6566 20b0 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatobecontinued tobecontinued
newbeginning
1582 87fe
newbeginning
Myślę, że tęskniłabym za Tobą nawet gdybym Cię nie poznała.
— PM
Reposted fromCherryBomb CherryBomb viaHanJiMun HanJiMun
9378 59e6
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaHanJiMun HanJiMun
newbeginning
2716 5e71
Reposted fromanaa anaa viaolls503 olls503
9062 c0d0
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaolls503 olls503
newbeginning
8876 0b9f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl