Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

newbeginning
newbeginning
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka

July 10 2017

newbeginning
4636 1030 500
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
newbeginning
4636 1030 500
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
newbeginning
2539 a5af
Reposted frommisterpeter misterpeter viashakeme shakeme
newbeginning
(via timidkoala)
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viashakeme shakeme
newbeginning
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vialovesweets lovesweets
newbeginning
4670 d608 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
newbeginning
4648 1b9c
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
newbeginning
4636 1030 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
newbeginning
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued

July 09 2017

newbeginning
7729 777a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatriste triste
newbeginning
1986 dbf3
Reposted frommeem meem viabigevilgrin00 bigevilgrin00
newbeginning
2275 a6f9

July 04 2017

newbeginning
0326 e06b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialovesweets lovesweets

July 03 2017

newbeginning
7228 89cf
newbeginning
4105 3f02 500
Reposted fromzajebela zajebela viatriste triste
newbeginning

Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl