Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

newbeginning
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
newbeginning
9306 447a 500

thebaconsandwichofregret:

this gets funnier when you see the time stamp

newbeginning
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
newbeginning
7054 29bf
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
newbeginning
Zagryzam wargi zębami, karmazyn
Jak mogłem pozwolić nam się wykrwawić?
— Mama Selita "Na pół"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
7076 7e0d 500

August 06 2017

newbeginning
6311 fa78 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
newbeginning
1780 7a63 500

I czasem nawet w najgorętszych miejscach jest zimno.
newbeginning
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
newbeginning
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
newbeginning
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
newbeginning
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
newbeginning
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
newbeginning

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
newbeginning
newbeginning

July 29 2017

newbeginning
0263 f797 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
newbeginning
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl