Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

newbeginning
3023 d5f0
Reposted fromoutline outline viatobecontinued tobecontinued
newbeginning
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr vialovesweets lovesweets
newbeginning
newbeginning
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
newbeginning
5140 2a92 500
Reposted fromjottos jottos viatobecontinued tobecontinued
newbeginning
newbeginning
newbeginning
newbeginning
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplugss plugss
newbeginning
4848 72ec
Reposted fromdailylife dailylife viaplugss plugss
newbeginning
7888 86c8 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaplugss plugss
8935 7f6a
Reposted fromreckon reckon viaplugss plugss
newbeginning
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
newbeginning
9306 447a 500

thebaconsandwichofregret:

this gets funnier when you see the time stamp

newbeginning
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
newbeginning
7054 29bf
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
newbeginning
Zagryzam wargi zębami, karmazyn
Jak mogłem pozwolić nam się wykrwawić?
— Mama Selita "Na pół"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
7076 7e0d 500

August 06 2017

newbeginning
6311 fa78 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl